עמוד:402

שאלה 3 . 6 א . נתקן את ההוראות ההזזה : P 3 = P 3 << 4 ; ו- P 3 = P 3 >> 4 ; ב . התכנית מדליקה את 4 הנוריות הימניות במפתח לזמן קצוב ולאחר מכן מפעילה את 4 הנוריות השמאליות לזמן קצוב זהה לקודם באופן מחזורי . ג . . 1 נחליף את ההוראות : P 3 = P 3 << 4 ; ו- P 3 = P 3 >> 4 ; בהוראה : P 3 = ~ P 3 ; בשורות המתאימות . . 2 נחליף את ההוראות : P 3 = P 3 << 4 ; בהוראה : P 3 = 0 xF 0 ; ו- P 3 = P 3 >> 4 ; בהוראה : . P 3 = 0 x 0 F ; ד . הגרסה המתאימה היא גרסת הצבה ישירה . נחליף את ההוראות : P 3 = P 3 << 4 ; בהוראה : P 3 = 0 xE 0 ; ואת ההוראה : P 3 = P 3 >> 4 ; בהוראה : P 3 = 0 x 07 ; שאלה 3 . 7 ההוראה החסרה היא : P 3 = ( P 3 << 4 ) | ( P 3 >> 4 ); שאלה 3 . 8 התכנית מדליקה את הנוריות מימין לשמאל בזו אחר זו , ובכל פעם רק נורית אחת דולקת למשך זמן קצוב . בהזזה השמינית כל הנוריות ייכבו . הנורית הראשונה תדלוק לזמן קצר מאוד ( ניתן להניח כי היא אינה נדלקת . ( שאלה 3 . 9 התכנית מדליקה את הנוריות מימין לשמאל בזו אחר זו , ובכל פעם רק נורית אחת דולקת למשך זמן קצוב . התכנית תתבצע באופן אינסופי . שאלה 3 . 10 התכנית מדליקה את הנוריות מימין לשמאל בזו אחר זו , ובכל פעם רק נורית אחת דולקת למשך זמן קצוב . לאחר מכן התכנית מדליקה את הנוריות משמאל לימין בזו אחר זו ובכל פעם רק נורית אחת דולקת למשך זמן קצוב . התכנית תתבצע באופן אינסופי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר