עמוד:401

פרק 3 שאלה 3 . 1 portA = P 1 & 0 xF 0 ; שאלה 3 . 2 portA = P 1 & 0 x 3 C ; שאלה 3 . 3 + include < reg 51 . h > pdata char sw –at– 0 x 80 ; sbit P 1–1 = 0 x 91 ; void main () { האם הסיבית השלישית מימין ברמה if ( sw & 0 x 04 ) // 1 כאשר התנאי הוא אמת P 1–1 = 1 ; // else כאשר התנאי הוא שקר P 1–1 = 0 ; // } שאלה 3 . 4 led = led & 0 xAA ; שאלה 3 . 5 P 1 . 1 יישאר ללא שינוי ו- P 3 יתאפס . P 1 . 2 יישאר ללא שינוי ו- P 3 יתאפס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר