עמוד:400

שאלה 2 . 6 א . בהגדרה 1 המשתנה שייך למרחב זיכרון RAM-ה הפנימי , ואילו בהגדרה 2 הוא שייך למרחב . sfr-ה ב . בהגדרה 1 כתובתו של המשתנה היא המקום הפנוי הראשון , ואילו כתובתו של המשתנה השני חייבת להיות ידועה . ג . בהגדרה 1 ערכו של המשתנה אינו ידוע משום שזהו מקום בזיכרון הפנימי וערכו אינו קבוע , ואילו בהגדרה 2 ערכו קבוע ונקבע על-ידי המערכת בזמן האתחול . שאלה 2 . 7 א . משתנה 1 שייך למרחב הזיכרון RAM-ב הפנימי . הכתובת שהמשתנה שויך אליה היא התא הראשון במרחב . bdata-ה משתנה 2 שייך אף הוא למרחב מיעון הסיבית , . bdata ב . עבור משתנה 1 לא ניתן להשתמש באופרטור - על אף שכתובתו נמצאת במרחב למיעון סיבית , ואילו עבור משתנה 2 ניתן להשתמש באופרטור הזה משום שהוא מוגדר במרחב זה . שאלה 2 . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר