עמוד:389

שפת-סף : ? STACK SEGMENT IDATA הגדרת מחסנית בגודל RSEG ? STACK ; 5 DS 5 CSEG AT 0 דילוג לתחילת התכנית LJMP start ; CSEG AT 100 H הגדרת טבלת צעדים steps : DB 09 H , 0 CH , 06 H , 03 H ; code–seg SEGMENT CODE RSEG code–seg USING 0 start : MOV SP ,+ ? STACK-1 MOV DPTR , + STEPS CLR A MOV R 6 , A MOVC A , @ A + DPTR MOV P 1 , A MOV R 7 , + 20 L 1 : MOV A , R 6 CJNE A , + 3 , L 2 CLR A SJMP L 3 L 2 : INC A L 3 : MOV R 6 , A MOVC A , @ A + DPTR MOV P 1 , A LCALL DELAY DJNZ R 7 , L 1 SJMP $ END ; End Of File

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר