עמוד:388

שפת : C + include < reg 51 . h > מערך צעדים char code steps [ 4 ] = { 0 x 09 , 0 x 0 c , 0 x 06 , 0 x 03 }; // אינדקס למערך הצעדים char stepindex ; // פונקציית השהיה – לא נכתבה void delay (); // void main () { מונה לולאה char i ; // איפוס אינדקס למערך stepindex = 0 ; // הפעלת המנוע במצב התחלתי P 1 = steps [ stepindex ]; // לולאה המתבצעת 20 פעמים for ( i = 0 ; i < 20 ; i ++ ) // { בדיקת חריגה מגבולות המערך if ( stepindex < 3 ) // stepindex ++ ; else stepindex = 0 ; עדכון הפעלת המנוע P 1 = steps [ stepindex ]; // השהיה לקביעת מהירות התנועה delay (); // } לולאה אינסופית while ( 1 ); // }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר