עמוד:385

המגנטי . הפסקת הזרם בענף האחד והזרמתו בענף הסמוך גורמת לתנועה ועצירה נוספת של הרוטור . מיתוג הזרם אל ענפי הסליל נעשה באמצעות טרנזיסטורים או רכיבים ייעודיים . הערה : קיימים מנועי צעד בעלי סטטור הבנוי משני סלילים ללא ענף אמצעי . במקרה כזה על מנת להפעיל את המנוע חייבים לכלול אפשרות לספק לכל סליל זרם בשתי מגמות שונות . כלומר , בזמן מסוים יזרום זרם בכיוון אחד בסליל ובזמן אחר יעבור דרכו זרם בכיוון הפוך . גם כאן מיתוג הזרם יתבצע באמצעות טרנזיסטורים או רכיב ייעודי מתאים . דוחף למנוע L 293 D כיוון שברוב המקרים אין מוצאי המיקרו-בקר מסוגלים לספק את הזרם הדרוש להפעלת המנוע , יש לחבר רכיב עזר הניזון ממקור אנרגיה חיצוני למיקרו-בקר . הרכיב מורכב מארבעה דוחפים מסוג Push-Pull המופעלים באמצעות מבוא בקרה ספרתי . במוצאי הרכיב מחוברות דיודות מובנות המגנות על הדוחפים מפני מתחים גבוהים המופיעים בעת מיתוג מוצאי הרכיב . לכל זוג דוחפים מבוא בקרה אחד הפעיל בגבוה . מתחי וזרמי המבואות הם בתקן . TTL בכל מוצא ניתן להזרים זרם של עד . 600 mA הרכיב תומך בקצבי מיתוג של עד . 5 kHz באיור 11 . 44 מצוינים שמות הדקי הרכיב ומספרם : איור 11 . 44 הדקי הרכיב ומספריהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר