עמוד:383

שפת-סף : L 1 : איפוס הצובר CLR A ; L 2 : העברת הערך בצובר לממיר MOV P 1 , A ; הורדת קו הכתיבה לרכיב CLR P 2 . 0 ; העלאת קו הכתיבה – מתבצעת נעילה SETB P 2 . 0 ; ביצוע השהיה של LCALL DELAY 78 ; 78 uS הגדלת ערך הצובר INC A ; 1-ב בדיקת ערך מרבי CJNE A , + 128 , L 2 ; דילוג לשורת איפוס לאחר שמופיע הערך מרבי SJMP L 1 ; שפת : C + include < reg 51 . h > sbit CE = P 2-0 ; unsigned char val ; void delay 78 (); void main () { while ( 1 ) for ( val = 0 ; val < 129 ; val ++ ) { P 1 = val ; CE = 0 ; CE = 1 ; } } } void delay 78 () { חובה להתאים ערך זה לאות השעון unsigned char i = 35 ; // for (; i > 0 ; i-- ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר