עמוד:382

באיור 11 . 42 מתואר אופן החיבור של הממיר למיקרו-בקר . ממשק הפס למעבד כולל את פס הנתונים , ושני הדקי בקרה . WR-ו CS הדקים , Vout Vselect-ו Vsense מגדירים את מתח המוצא בתחום . 0 – 2 . 56 V דוגמה 11 . 31 יצירת גל שן-מסור כתבו תכנית בשפת-סף ובשפת C ליצירת גל שן-מסור בתדר של 100 H שמתחו המרבי . 1 . 28 v לשם פתרון התייחסו לאיור . 11 . 42 פס הנתונים באיור מחובר למפתח P 1 והדקי הבקרה CE-ו CS של הרכיב מחוברים להדק . P 2 . 0 פתרון : זמן המחזור של שן המסור הוא . 10 mS כדי שתתקבל תגובה מיטבית של הממיר המערכת מפיקה בפרק זמן של 10 mS את מספר הדגימות המרבי האפשרי , 128 דגימות . מכאן 10 mS מתקבל שהזמן בין דגימות יהיה . › 78 . 125 › S בפתרון נניח כי קיימת שגרה 128 המבצעת את ההשהיה של . 78 5 S איור 11 . 42 חיבור אופייני של הממיר למיקרו-בקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר