עמוד:381

בטבלה 11 . 10 מוצגים שמות הדקי הממיר ותפקידם : טבלה 11 . 10 שמות הדקי הממיר ותפקידם איור 11 . 41 הדקי הממיר ומספרם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר