עמוד:379

11 . 9 המרת אות ספרתי לתקבילי הממיר מספרתי לתקבילי מייצר אותות תקביליים של מתח או זרם על-פי הצירוף הבינארי שבמבואו . צירופים בינאריים המשתנים בזמן במבוא לממיר יוצרים במוצאו של הממיר מתח משתנה בזמן . באיור 11 . 40 מתואר אות הסינוס הנוצר 100-מ דגימות שנשלחו ברצף בזו אחר זו אל ממיר מסוג . DAC האות המתקבל אינו רציף בזמן . כדי שהאות יהיה רציף נדרש לחבר למוצא מסנן מסוג . LPF 4 בנספחי התוכנה מובאת דוגמה מלאה לשימוש בשגרת הפסיקה . דוגמה 11 . 30 כתיבת שגרת פסיקה לביצוע 50 דגימות 4 כתבו שגרת פסיקה המבצעת 50 דגימות עוקבות . הפונקציה מציבה את ממוצע 50 הדגימות במשתנה גלובלי . avg פתרון : void adcint () interrupt 2 { משתנה סטטי מאותחל פעם אחת בלבד static unsigned int sum = 0 ; // משתנה סטאטי שומר על ערכו static char i = 0 ; // סכום דגימות sum = sum + ReadADC (); // קדם מונה דגימות i ++ ; // אם נדגמו 50 דגימות if ( i == 50 ) // { חשב ממוצע avg = sum / 50 ; // אפס סכום לדגימה הבאה sum = 0 ; // אפס מונה דגימות i = 0 ; // התחל המרה Start (); // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר