עמוד:377

דוגמה 11 . 27 כתיבת פונקציה לקריאת הערך המומר כתבו בשפת C פונקציה בשם ReadADC המחזירה את הערך שנקרא לאחר ההמרה . פתרון : unsigned char ReadADC () { unsigned char val ; CS = 0 ; RD = 0 ; val = DBus ; WR = 1 ; CS = 1 ; return val ; } דוגמה 11 . 28 כתיבת פונקציה לביצוע חמש דגימות כתבו פונקציה לביצוע חמש דגימות עוקבות . הפונקציה מחזירה את הממוצע של חמשת הדגימות . תהליך הדגימה מתבצע תוך כדי שימוש בפונקציית ההשהיה . delay () פתרון : unsigned char AvgADC () { unsigned int sum = 0 ; char i ; for ( i = 0 ; i < 5 ; i ++ ) { התחל המרה Start (); // המתן לסוף המרה delay (); // sum = sum + ReadADC (); } return sum / 5 ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר