עמוד:376

הערה : בדוגמאות הבאות נתייחס לחיבור ישיר של הממיר למיקרו-בקר . P 1 מחובר לפס הנתונים DB 7- DB 0 של הממיר . דרכו מבצעים את קריאת המידע המומר . P 2 . 0 מחובר למבוא האפשור CS של הרכיב . P 2 . 1 מחובר למבוא הכתיבה WR של הרכיב . P 2 . 2 מחובר למבוא הקריאה RD של הרכיב . P 3 . 3 הדק INT 1 מחובר למוצא INTR של הרכיב בכל הדוגמאות הבאות נתייחס להגדרות הכלליות שלהלן : הגדרה קבועה עבור חיבור פס נתונים של התצוגה + define DBus P 1 // אפשור הרכיב sbit CS = P 2-0 ; // כתיבה sbit WR = P 2-1 ; // קריאה sbit RD = P 2-2 ; // פסיקה sbit INTR = P 3-3 ; // דוגמה 11 . 26 כתיבת פונקציה להתנעת תהליך ההמרה כתבו בשפת C פונקציה בשם Start להתנעת תהליך ההמרה . פתרון : void Start () { CS = 0 ; WR = 0 ; WR = 1 ; CS = 1 ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר