עמוד:374

דיאגרמת הזמנים באיור 11 . 38 מתארת את אותות הבקרה המופיעים בעת התנעת תהליך ההמרה ) a ( ובעת קריאת המידע לאחר ההמרה . ) b ( התנעת תהליך ההמרה מתבצעת בעת כתיבה לרכיב . ( CS = 0 , WR = 0 ) הדק INTR עולה למצב גבוה אם הוא נמצא ברמה נמוכה . כאשר ההמרה מסתיימת הדק INTR יורד לרמה נמוכה . קריאת תוצאת ההמרה מתבצעת רק כאשר הדק INTR נמצא ברמה נמוכה . ניתן לקרוא את הערך לאחר ההמרה אם לאחר התנעת תהליך ההמרה קיימת השהיה השווה לזמן ההמרה של הרכיב . באיור 11 . 39 מתואר חיבור אופייני של הממיר לפסי המיקרו-בקר . לא סורטט באיור מעגל הפענוח ליצירת קו הבחירה . CS באיור מופיעים נגד וקבל שערכם מתאים ליצירת אות שעון בתדר של . 640 kHz קו INTR-ה אינו מחובר באיור , אולם ניתן לחבר אותו לאחד ממבואות הפסיקה של המיקרו-בקר . איור 11 . 38 דיאגרמת זמנים להתנעת תהליך ההמרה ולקריאת תוצאת ההמרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר