עמוד:373

באיור 11 . 37 מוצגים מבנה הרכיב והדקיו ומצוינים מספריהם . בטבלה 11 . 9 מתוארים התפקידים של הדקי הממיר מתקבילי לספרתי . טבלה 11 . 9 שמות ההדקים בממיר A / D ותפקידם איור 11 . 37 הדקי הממיר ומספריהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר