עמוד:370

11 . 8 המרת אות תקבילי לספרתי האות התקבילי ( אנלוגי ) הוא אות רציף בזמן , והממיר A / D ממיר אותו לערכים ספרתיים במרווחי זמן קבועים . לשם כך יש להגדיר את קצב דגימת האות התקבילי ליצירת הערכים הספרתיים . המדד למרווחי הזמן שבו האות נדגם נקרא " קצב הדגימה Sample rate , " ומסומן . fs יחידת קצב הדגימה היא מספר הדגימות לשנייה . sample / sec קצב הדגימה נקבע על-פי ספקטרום התדרים של האות במבוא . זמן הדגימה Ts הוא הזמן שבין שתי דגימות עוקבות . במשך זמן זה המערכת משלימה את תהליך ההמרה ומאחסנת את הערך הספרתי המומר . משפט הדגימה משפט הדגימה קובע כי קצב הדגימה חייב להיות גדול לפחות פי שניים מן התדר הגבוה fH של אות התקבילי במבוא , כלומר : . f › 2 f קביעת קצב הדגימה בהתאם למשפט הדגימה s H מבטיח שחזור מדויק של האות התקבילי מן הדגימות . 11 . 7 המרת אותות תקביליים לספרתיים הגדלים מהירות , תאוצה , טמפרטורה , לחות וכדומה הם ערכים תקביליים , כלומר הגדלים הם בעלי ערכים רציפים בתחום מוגדר . כדי שנוכל לעבד אותות אלה במחשב יש להמירם לאותות ספרתיים , וכדי שנוכל להשתמש בהם במערכות בקרה תקביליות , למשל , יש להמירם חזרה לאותות תקביליים . באיור 11 . 35 מוצג תרשים מלבנים של מערכת עקרונית הקולטת אות תקבילי ממירה אותו לאות ספרתי , מעבדת את הנתון הספרתי וממירה אותו בחזרה לאות תקבילי . במערכת מתרחשים שני תהליכי המרה : המרת אות תקבילי לספרתי , A / D – Analog to Digital והמרה הפוכה של אות ספרתי לתקבילי . D / A – Digital to Analog איור 11 . 35 תרשים מלבנים של מערכת הממירה אותות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר