עמוד:369

הצבת הקוד בפס הנתונים של רכיב התצוגה DBus = d ; // אפשור רכיב התצוגה E = 1 ; // נעילת המידע ברכיב התצוגה E = 0 ; // } void LcdInit () { writeCode ( 0 x 38 ); // Function Set delayLcd (); writeCode ( 0 x 0 E ); // Display ON / OFF Control delayLcd (); writeCode ( 0 x 01 ); // Display Clear delayLcd (); writeCode ( 0 x 06 ); // Entry Mode Set delayLcd (); } void print ( char str [] , char line ) { char i = 0 ; if ( line == 1 ) תחילת שורה ראשונה writeCode ( 0 x 80 ); // else if ( line == 2 ) תחילת שורה שנייה writeCode ( 0 xC 0 ); // else מספר שורה לא חוקי return ; // המתנה delayLcd (); // כל עוד לא סוף המחרוזת while ( str [ i ] ! = 0 ) // { כתיבת תו לתצוגה writeDats ( str [ i ]); // המתנה delayLcd (); // } } void delayLcd () השהיה בתוכנה תלויה במהירות המעבד { // !!!! unsigned int ; for ( i = 50000 ; i > 0 ; i-- ); }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר