עמוד:367

שאלה 1111 כתבו פונקציה בשפת C בשם writeData הקולטת תו בקוד ASCII ומעבירה אותו לאוגר הנתונים בתצוגה . התייחסו לאיור . 11 . 34 דוגמה 11 . 23 כתיבת פונקציה להצגת מחרוזת תווים כתבו פונקציה בשפת C בשם print הקולטת מחרוזת תווים ומספר שורה . הפונקציה תציג את המחרוזת בשורה המתאימה . היעזרו בפונקציית ההשהיה . delayLcd () void print ( char str [] , char line ) { char i = 0 ; if ( line == 1 ) תחילת שורה ראשונה writeCode ( 0 x 80 ); // else if ( line == 2 ) תחילת שורה שנייה writeCode ( 0 xC 0 ); // else מספר שורה לא חוקי return ; // המתנה delayLcd (); // כל עוד לא סוף המחרוזת while ( str [ i ] ! = 0 ) // { כתיבת תו לתצוגה writeDats ( str [ i ]); // המתנה delayLcd (); // } } דוגמה 11 . 24 כתיבת תכנית לתצוגת הודעות כתבו תכנית להצגת שתי הודעות בתצוגת : LCD-ה שורה ראשונה : This First Line שורה שנייה : This Second Line

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר