עמוד:364

בטבלה 11 . 8 מוצגים קודי הוראות ההפעלה לתצוגה ומשכן קוד 80 H מאלץ את הסמן לשורה הראשונה בעמודה השמאלית . קוד C 0 H מאלץ את הסמן לשורה השנייה בעמודה השמאלית . כתיבת תו לאוגר הנתונים גורמת להצגת התו על פי מיקום הסמן . זמן הביצוע . 43 uS אתחול התצוגה לפני שימוש בתצוגה חייבים לבצע את השלבים הבאים : א . המתנה של 20 mS לאחר התייצבות מתח ההפעלה . ב . שליחת קוד , Function Set – 38 H ממשק שמונה סיביות , 2 שורות , גופן . 5 x 8 ג . שליחת קוד , Display ON / OFF Control – 0 EH תצוגה פועלת , סמן פעיל לא מהבהב . ד . שליחת קוד , Display Clear – 01 H ניקוי תצוגה . ה . שליחת קוד , Entry Mode Set – 06 H סמן זז לימין . 2 ההזזה מתבצעת בשלב הכתיבה של נתון לתצוגה . 3 ההזזה מתבצעת ללא כתיבה וללא שינוי בתוכן התצוגה . טבלה 11 . 8 קודי ההפעלה ומשך ביצוע ההוראות בתצוגה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר