עמוד:362

הדקי התצוגה ברכיב מותקן ממשק המאפשר את חיבורו למיקרו-בקר שלו פס נתונים ברוחב של שמונה סיביות , קו כתובות וקווי בקרה . לרכיב הדק מיוחד שבאמצעותו ניתן לשלוט בעוצמת ההארה . באיור 11 . 32 מוצגים שמות ההדקים ומספרם . בטבלה 11 . 7 מתוארים תפקידי ההדקים ברכיב . לרכיב התצוגה שני אוגרים : אוגר נתונים – המשמש להעברת נתונים בין המיקרו-בקר לרכיב , ולהיפך . אוגר בקרה – המשמש להעברת הוראות הפעלה לרכיב או לקריאת מצב הרכיב . טבלה 11 . 7 תפקידי ההדקים בתצוגת LCD איור 11 . 32 הדקי התצוגה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר