עמוד:361

תצוגת LCD תצוגת -7מקטעים מאפשרת בדרך כלל הצגת ספרות . כאשר נדרש להציג אותיות או סימנים אחרים משתמשים בתצוגה מסוג אחר . תצוגת ) Liquid Crystal Display ( LCD מאפשרת הצגה אלפא-נומרית , כלומר ספרות ואותיות וסימנים גרפיים אחרים . עקרון הפעולה של תצוגת LCD מבוסס על חסימה או העברה של קרן אור . בחלק מתצוגות LCD קיים מקור אור פנימי ( טלוויזיות . ( בתצוגות שלא קיים בהן מקור אור , התצוגה פועלת באמצעות תאורת הסביבה . יתרונות התצוגה : חסכונית באנרגיה ממדיה קטנים משך חייה ארוך תצוגת LCD בעלת שתי שורות איור 11 . 31 מציג מבנה עקרוני של רכיב תצוגת LCD בן שתי שורות . בכל שורה ניתן לצפות 16-ב מתוך 40 תווים אפשריים . לכל תו בתצוגה שמור מקום בזיכרון RAM-ה הפנימי של התצוגה . לשורה הראשונה מוקצות הכתובות , 27 H-00 H ולשורה השנייה הכתובות . 67 H-40 H הכתובת של 16 התווים הראשונים בשורה הראשונה ובשורה השנייה מופיעות בטבלה : 11 . 6 טבלה 11 . 6 טבלת 16 הכתובות של התווים בשתי שורות התצוגה איור 11 . 31 תצוגת LCD של שתי שורות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר