עמוד:360

פתרון בשפת-סף : AGAIN : הוצאת הספרה MOV P 1 , + 1 ; הפעלת התצוגה היותר משמעותית MOV P 2 , + 04 H ; קריאה לשגרת השהיה LCALL DELAY ; MOV P 1 , + 2 הפעלת התצוגה האמצעית MOV P 2 , + 02 H ; קריאה לשגרת השהיה LCALL DELAY ; MOV P 1 , + 3 הפעלת התצוגה הפחות משמעותית MOV P 2 , + 01 H ; קריאה לשגרת השהיה LCALL DELAY ; חזרה לביצוע אינסופי SJMP AGAIN ; פתרון בשפת : C + include < reg 51 . h > void main () { חזרה לביצוע אינסופי while ( 1 ) // { הוצאת הספרה P 1 = 1 ; // הפעלת התצוגה היותר משמעותית P 2 = 0 x 04 ; // קריאה לשגרת השהיה delay (); // P 1 = 2 ; // הפעלת התצוגה האמצעית P 2 = 0 x 02 ; // delay (); // P 1 = 3 ; // הפעלת התצוגה הפחות משמעותית P 2 = 0 x 01 ; // delay (); // } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר