עמוד:359

בשיטה זו מחברים את כל יחידות התצוגה במקביל למפענח יחיד , ומפעילים כל יחידת בנפרד למשך זמן קצוב . בתום הזמן מופעלת יחידת תצוגה אחרת וכך הלאה באופן מחזורי . בטבלה הבאה מתוארת מחזוריות ההפעלה של יחידת התצוגה . בכל שלב מוציאים אל המפענח את הספרה הנדרשת להצגה . כדי שהתצוגה לא תהבהב , קצב השינוי חייב להיות מהיר מספיק . שינוי בקצב של לפחות 24 פעם בשנייה מספיק לעין האנושית כדי ליצור מצב של תצוגה סטטית . קצב השינוי תלוי במספר יחידות התצוגה ומקיים את הקשר הבא : , f › 24 n כאשר n הוא מספר יחידות התצוגה המחוברות במקביל . דוגמה 11 . 20 הפעלת תצוגה מרובבת כתבו תכנית בשפת-סף ובשפת C המציגה את המספר 123 בתצוגה מרובבת המוצגת באיור . 11 . 30 מבואות המפענח מחוברים להדקים P 1 . 0-P 1 . 3 ומבואות הבקרה לתצוגה להדקים . P 2 . 0-P 2 . 2 הדק P 2 . 0 מבקר את פעולת הספרה הפחות משמעותית . פתרון : בפתרון מניחים כי קיימת שגרה בשם delay המשהה את ביצוע התכנית למשך 1 . time–delay › › 13 mS 3 › 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר