עמוד:357

איור 11 . 28 מציג דיאגרמת חיבור עקרונית של רכיב תצוגה באמצעות נגדים . חיבור COM הוא ההדק המשותף של הדפ . א" דוגמה 11 . 19 הפעלת התצוגה מחברים יחידת תצוגה מסוג CC למפתח P 1 ( באמצעות חוצצים ) במיקרו-בקר כך שהדק P 1 . 0 מחובר להדק a בתצוגה , והדק P 1 . 6 מחובר להדק . g א . מהו המתח הדרוש בהדק COM-ה כדי שהתצוגה תפעל ? ב . כתבו הוראה בשפת-סף להצגת הספרה 3 בתצוגה . פתרון : א . הדק COM מחובר Gnd-ל והפעלה של התצוגה נעשית ברמה . 1 ב . הצגת הספרה 01001111 B = 9 FH . g = 1 , f = 0 , e = 0 , d = 1 , c = 1 , b = 1 , a = 1 : 3 MOV P 1 , + 9 FH מפענח תצוגה 4511 חיבור ישיר של רכיב תצוגה דורש שבעה הדקי הפעלה וחוצץ , על מנת לספק את דרישות הזרם של התצוגה . פרט לכך נדרש ליצור טבלת עזר הממפה כל ספרה 0-מ עד 9 לצירוף בינארי המתאים להצגה ( בדוגמה 11 . 19 הצירוף 9 FH הציג את הספרה . ( 3 רכיב 4511 הוא מפענח תצוגה מסוג BCD to 7 SEGMENT הכולל דוחף המתאים לתצוגה מסוג . CC איור 11 . 28 חיבור עקרוני של תצוגת -7מקטעים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר