עמוד:354

11 . 6 התקני פלט , LED דפ ) א" דיודה פולטת אור ) התקן הפלט בסיסי ביותר היא נורת LED-ה ( דיודה פולטת אור ( Light Emitting Diode – המבוססת על חומר מוליך-למחצה . בדומה לדיודה , הדפ"א מוליכה בכיוון אחד בלבד . כאשר מחברים את הנורה במתח קדמי , הדיודה פולטת אור . עוצמת האור נמצאת ביחס ישר לזרם דרכה . ככל שהזרם גבוה יותר , כך עוצמת ההארה גדולה יותר . קיימות דפ"א הפולטות אור בצבעים שונים ובעוצמות הארה שונות . המתח המתפתח בין הדקי הדיודה עשוי לנוע בין 2 . 4 V-ל 1 . 1 V בהתאם לצבע האור הנפלט . כדי שיזרום זרם מתאים בדפ"א מחברים לה בטור נגד מתאים . באיור 11 . 26 מוצגות שתי שיטות חיבור של דפ"א לרכיב ספרתי . בשיקולי התכנון , חובה להתייחס לערכי זרמי המוצא המותרים על-פי המפרט של הרכיב הספרתי . + include < reg 51 . h > char ch ; void main () { קבלת פסיקה בירידה של מבוא חיצוני IT 1 = 1 ; // 1 אפשור פסיקה חיצונית 1 וכל הפסיקות IE = 0 x 84 ; // while ( 1 ); } שגרת פסיקה void int 1 () interrupt 2 // { קריאת ערך המקש ch = P 1 & 0 x 0 F ; // } איור 11 . 26 אופני חיבור אפשריים של דפ"א למבוא : א ' – הפעלה בגבוה ב ' – הפעלה בנמוך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר