עמוד:353

דוגמה 11 . 15 קריאת נתון מלוח המקשים בשיטת השאילתה בקר לוח המקשים 74 C 922 מחובר 8051-ל באופן הזה : הדקים D 3-D 0 מחוברים בהתאמה להדקים . P 1 . 0-P 1 . 3 הדק Data Available מחובר להדק . P 1 . 7 הדק Output Enable מחובר באופן קבוע לרמה הלוגית . ) Gnd ( 0 כתבו תכנית בשפת C לקריאת נתון בשיטת השאילתה מהבקר ומאחסנת אותו במשתנה המוגדר . char , ch-כ פתרון : + include < reg 51 . h > שיוך הדקי חומרה sbit da = 0 x 97 ; // char ch ; void main () { המתן ללחיצת מקש while ( da == 0 ); // המתן לשחרור המקש while ( da == 1 ); // קרא את הנתון 4-מ סיביות נמוכות של מפתח ch = P 1 & 0 x 0 F ; // 1 while ( 1 ); } דוגמה 11 . 16 קריאת נתון מלוח המקשים בשיטת הפסיקה בקר לוח המקשים 74 C 922 חובר למיקרו-בקר באופן הזה : הדקים D 3-D 0 חוברו למפתח P 1 . 3-P 1 . 0 בהתאמה . הדק Data Available מחובר להדק למבוא פסיקה . INT 1 הדק Output Enable מחובר באופן קבוע לרמה הלוגית . ( Gnd ) 0 כתבו תכנית בשפת C הקוראת נתון בשיטת הפסיקה ומאחסנת אותו במשתנה המוגדר . char , ch-כ פתרון : כדי לקרוא נתון בשיטת הפסיקה עלינו לאפשר את הפסיקה החיצונית , 1 ולהגדיר קבלת פסיקה בירידה . קבלת פסיקה בירידה מתאימה למצב שבו מקש בלוח המקשים משוחרר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר