עמוד:352

מספר רב של לחצנים , ניתן להשתמש בבקר לוח מקשים המבצע סריקה בלתי פוסקת של מצב הלחצנים בלוח המקשים ושולח איתות למיקרו-בקר רק לאחר שזוהתה בוודאות לחיצה על אחד המקשים . במצב זה תכנית ההפעלה במיקרו-בקר יכולה לקרוא את קוד המקש באמצעות כמה הוראות מעטות . באיור 11 . 25 מתואר אופן החיבור של לוח המקשים 4 x 4 לבקר . 74 C 922 עמודות לוח המקשים מחוברות להדקים X 4-X 1 ושורות לוח המקשים מחוברות להדקים . Y 4-Y 1 הקבל C 1 קובע את קצב הסריקה של לוח המקשים וקבל C 2 משמש למניעת ריטוטים . קיבולו של הקבל C 1 תלויה במאפייני לוח המקשים – ערך מקובל הוא . C 1 = 0 . 1 5 F קיבולו של הקבל C 2 נקבע לרוב . 10 ב C 1-ל בתהליך הסריקה , ברגע שאחד המקשים נלחץ , הסריקה נעצרת ומתחיל תהליך מניעת הריטוטים . עם סיום התהליך עולה המוצא Data Available לרמה 1 וקוד המקש ננעל במוצאי הרכיב הדקים . D 3-D 0 המוצא Data Available מציין כי קיים קוד מקש הזמין לקריאה . יציאות הרכיב D 3-D 0 מבוקרות באמצעות הכניסה . Output Enable כאשר במבוא קיימת רמה , 1 מוצאי הרכיב נמצאים במצב שלישי . Z – כאשר המבוא נמצא ברמה , 0 מופיע במוצאי הרכיב הערך הנעול בו . בקר לוח המקשים כולל בתוכו נגדי Pull Up המאפשרים חיבור של לחצנים שהתנגדותם עד . 50 k › איור 11 . 25 לוח מקשים ובקר לוח מקשים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר