עמוד:351

כאשר נלחץ מקש , נניח בשורה הראשונה ובעמודה הימנית , והמערכת הספרתית מפיקה 0 בשורה אחרת , לא נזהה את לחיצת המקש . בשלב כלשהו של המחזור המערכת ספרתית מפיקה 0 בשורה הראשונה ומופיע 0 בעמודה הימנית . במצב זה תהליך הסריקה נעצר ומתבצעת פעולת למניעת ריטוטים . לאחר מכן ניתן לקבוע את ערך המקש לפי ערכי 0-ה בשורות ובעמודות . דוגמה 11 . 14 זיהוי המקש הלחוץ בלוח מקשים מחברים לוח מקשים למבוא קלט כמתואר באיור . 11 . 21 שורות לוח המקשים מחוברות להדקים P 1 . 0-P 1 . 3 ועמודות לוח המקשים מחוברות להדקים . P 2 . 0-P 2 . 3 כתבו את ההוראות בשפת-סף הדרושות לזיהוי לחיצה על המקש הימני בשורה הראשונה ללא מניעת ריטוטים . פתרון : הפקת 0 בשורה הראשונה 1-ו באחרות MOV P 1 , + 0 EH ; L 1 : MOV A , P 2 האם התקבל 0 בעמודה הימנית ANL A , + 01 H ; אם לא התקבל בדוק פעם נוספת JNZ L 1 ; מפענח מצבי הלחצנים בלוח המקשים 74 C 922 השימוש במיקרו-בקר כדי לזהות מקש שנלחץ בלוח המקשים דורש זמן עיבוד רב ומאט את פעולתו . כאשר במערכת ממוחשבת מחובר לוח מקשים שמותקנים בו מספר לחצנים רב , כמו לדוגמה במקלדת של מחשב אישי , מחובר במערכת בקר שייעודו היחיד הוא זיהוי המקש שנלחץ ושידור הקוד שלו למחשב האישי . כאשר מחובר לוח מקשים שמותקנים בו טבלה 11 . 5 מצב מוצאי המערכת הלוגית בארבעת שלבי מחזור אחד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר