עמוד:350

מקובל להשתמש במערך שכזה כאשר קיים יחס גבוה בין מספר הלחצנים למספר השורות והעמודות . למשל , בשימוש בלוח מקשים בגודל 2 x 2 אין יתרון על פני חיבור לחצנים ישירות למבואות משום שמספר הקווים שווה למספר הלחצנים . בלוח מקשים בגודל 4 x 4 מספר הלחצנים הוא 16 ומספר הקווים הדרוש ( סכום מספר שורות ומספר עמודות ) הוא שמונה . קיים חיסכון של 50 % במספר קווי החיבור הנדרשים . סריקת לוח מקשים חיבור המפסקים במבנה של שורות ועמודות דורש אלגוריתם זיהוי לחיצה שונה מזה של לחצן יחיד . על מנת לזהות לחיצה של לחצן בלוח מקשים , מחברים את קווי העמודות בתצורת Pull Up או בתצורת , Pull Down ואת קווי השורות מחברים למערכת ספרתית המפיקה רמות לוגיות . באיור 11 . 24 מתואר המבנה ואופן החיבור של לוח מקשים בגודל 4 x 4 בתצורת . Pull Up במוצאי המערכת הספרתית , , Rows Gen מופיע , באופן מחזורי , 0 באחת מהשורות 1-ו בשאר השורות . ערכי הרמות הלוגיות במוצאי המערכת במשך ארבעת שלבי מחזור אחד מופיעים בטבלה . 11 . 5 שיטה זו ידועה בשם 0 " רץ . " במהלך מחזור שלם עובר 0 מעמודה אחת לשנייה . זיהוי לחיצת מקש מתבצע על-ידי קריאת ערכי העמודות . במצב רגיל , כאשר לא נלחץ כל מקש , ערכי העמודות הם . 1 קצב הסריקה הוא קצב המעבר של 0-ה מעמודה אחת לשנייה . איור 11 . 24 מבנה לוח מקשים 4 x 4 וחיבורו למבוא קלט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר