עמוד:349

ב . נחשב את מתח הקבל בזמן t = 1 mSec באמצעות משוואת הדפקים היסודית עבור שני הנגדים . מתח קבל בזמן t = 0 הוא . Vc ( 0 ) = 0 V המתח בקבל במצב המתמיד הוא . Vc (›) = Vcc › -t ›› בהצבה במשוואת הדפקים מקבלים : Vc ( t ) = Vc (›) – [ Vc (›) – Vc ( 0 ) ] e 3 -6 קבוע הזמן עבור התנגדות הנגד הראשון הוא : › › R C › 10 › 10 › 0 . 1 › 10 › 1 mS 1 1 המתח על הקבל בזמן 1 mS עבור Vc ( t = 1 mS ) = 0 . 63 Vcc : › 1 6 -6 קבוע זמן עבור התנגדות הנגד השני הוא : › › R C › 1 › 10 › 0 . 1 › 10 › 100 mS 2 2 ערך המתח כעבור 1 mS עבור Vc ( t = 1 mS ) = 0 . 01 Vcc : › 2 חישובים דומים יש לבצע עבור השינויים האחרים . מסקנה : עבור קבוע הזמן הראשון ( שערכו נמוך ) נטען הקבל בתום השינוי הראשון למתח הקרוב לרמה הלוגית . 1 במקרה זה , הוספת הקבל אינה פותרת את תופעת הריטוטים . עבור קבוע הזמן השני , שערכו גדול פי 100 מהראשון , הקבל אינו מספיק להיטען והמתח קרוב לרמה הלוגית 0 ותופעת הריטוטים נעלמת . לוח מקשים שיטת החיבור של לחצן יחיד , שבה עבור כל לחצן נדרש מבוא אחד במפתח הקלט , אינה יעילה כאשר נדרש לחבר מספר רב של לחצנים . כאשר נדרש לחבר מספר רב של לחצנים מקובל לחבר אותם במבנה מטריציוני , במערך של שורות ועמודות . בכל מפגש בין שורה לעמודה מחברים לחצן . אם נדרש למשל לחבר 12 לחצנים למבואות אזי משתמשים במערך של שלוש עמודות וארבע שורות לחיבור מספר הלחצנים הדרוש . באיור 11 . 23 מסורטט לדוגמה לוח מקשים בגודל . 2 x 2 איור 11 . 23 לוח מקשים 2 x 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר