עמוד:348

השינויים מתוארים באיור . 11 . 21 למניעת ריטוטים מחברים ללחצן קבל שקיבולו , C = 0 . 1 5 F ראו איור . 11 . 22 א . מהם המתחים המופיעים במבוא הרכיב הספרתי בשני המצבים היציבים ? ב . חשב ותאר את המתח על הקבל עבור ערכי הנגדים הבאים : . R = 10 K › , R = 1 M › פתרון : א . כאשר המפסק פתוח זמן רב , הקבל נטען לערכו המרבי ולכן המתח על פניו יהיה . Vcc כאשר הלחצן נלחץ הקבל מתפרק מיידית דרכו ומתחו . 0 V בזמן 0 < t < 1 mS המתח על פני הקבל הוא . 0 V בזמן 1 < t < 2 mS הקבל נטען מ- 0 v בקצב הנקבע על-פי קבוע הזמן . › = RC איור 11 . 21 הריטוטים במפסק איור 11 . 22 חיבור קבל למניעת ריטוטים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר