עמוד:347

פתרון בשפת-סף N EQU 200 START : המתן ללחיצה JB P 1 . 2 , $ ; L 1 : אתחל מונה לולאה MOV R 7 , + N ; L 2 : בדוק אם יש שינוי במצב הלחצן JB P 1 . 2 , L 1 ; החסר ממונה הלולאה 1 וחזור לבדיקה DJNZ R 7 , L 2 ; כאשר מגיעים לשורה זו תופעת הריטוטים הסתיימה ; פתרון בשפת C הגדרת קבוע + define N 2000 // שיוך מפסק הלחיצה למפתח sbit pbsw = 0 x 92 ; // מונה לולאה unsigned int cnt ; // void main () { לולאת המתנה עד ללחיצה while ( pbsw ); // הלולאה הבאה תסתיים רק אם המונה התאפס // כל שינוי במצב הלחצן מאתחל את המונה מחדש // do { אתחול מונה הלולאה cnt = N ; // כל עוד המקש לחוץ המשך למנות // while (( pbsw == 0 ) && ( cnt > 0 )) cnt-- ; האם המונה התאפס } while ( cnt > 0 ); // כאשר מגיעים לשורה זו תופעת הריטוטים הסתיימה // } דוגמה 11 . 13 מניעת ריטוטים באמצעות קבל בזמן הלחיצה על לחצן , המחובר בשיטת , Pull Up מופיעים בין הדקיו שינויים במתח , ריטוטים , עד להתייצבותו במצב החדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר