עמוד:346

תופעת הריטוטים ומניעתה שינוי במצבו של מפסק או לחצן מפתוח לסגור , או להיפך , מלווה בתופעת מעבר שבה המצב , פתוח או סגור , אינו מוגדר עקב תופעת הריטוטים , . Bouncing זמן התייצבותו במצב החדש מוערך בכ . 5 mSec- כאשר פעולת מיתוג כזו מתרחשת במעגל תאורה אין העין האנושית מבחינה בה , אך במערכות אלקטרוניות מהירות כמיקרו-בקר ריטוטים אלה מזוהים כפתיחות וסגירות מרובות של המפסק או הלחצן . כדי למנוע את הזיהוי השגוי של מעברים אלה ( De Bouncing ) משתמשים , בדרך כלל , בשלוש שיטות : א . הוספת קבל במקביל למפסק , או הלחצן , המקצר את הריטוטים המתרחשים בתדר גבוה – פתרון חומרה . ב . שימוש בהשהיה . אין מתבצעת דגימה מיידית של מצב המפתח שלו מחובר לחצן או מפסק שהמערכת זיהתה שחל בו שינוי , אלא לאחר השהיה – פתרון תוכנה . ג . שימוש בדלגלג כחוצץ – פתרון חומרה . דוגמה 11 . 12 יצירת השהיה למניעה של קריאת מצב מפתח בזמן ריטוטים כתבו סדרת הוראות בשפת-סף ובשפת C לזיהוי השינוי במצב הלחצן מסוג NO-pushbutton אשר מחובר למפתח P 1 . 2 בשיטת . Pull Up הוסיפו השהיה למניעת דגימת הלחצן בעת הריטוטים . פתרון : במצבו הרגיל נמצא הלחצן במצב פתוח ולכן הרמה הלוגית המתקבלת במפתח היא . 1 בזמן לחיצה על הלחצן הרמה הלוגית יורדת . 0-ל כדי לזהות לחיצה המערכת ממתינה לשינוי מרמה . 0-ל 1 עם זיהוי השינוי המערכת ממתינה זמן מוגדר עד להתייצבות המבוא ברמה . 0 יצירת השהיה בתוכנה נוצרת באמצעות הרצת לולאת סרק N פעמים , כאשר N מתאים לאורכה של ההשהיה הדרושה . N תלוי בתדר השעון של 8051-ה ובמבנה הלולאה . בפתרון נגדיר את N כקבוע ללא חישוב ערכו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר