עמוד:345

11 . 5 התקני קלט מפסק ולחצן מפסק Switch ולחצן Pushbutton הם התקני קלט בסיסיים . המתג והלחצן יכולים להיות מסוג נורמלי פתוח , N . O או נורמלי סגור . N . C על מנת לזהות את מצבם מחברים אותם למעגל הכולל מקור מתח ונגד . ניתן לחבר אותם למערכת בשתי דרכים , האחת שבה הנגד מחובר , Vcc-ל חיבור הנקרא , Pull Up והאחרת שבה הנגד מחובר , Gnd-ל הנקרא Pull . Down באיור 11 . 20 א ' מחובר לחצן Pull Up-ב N . O ובאיור 11 . 20 ב ' . Pull Up-ב 11 . 4 ממשק משתמש עד כה דנו בהרחבה על רכיבי זיכרון ומפתחי קלט / פלט . אחד המרכיבים החשובים במערכת משובצת מחשב הוא ממשק המשתמש . המונח ממשק משתמש מתייחס למכלול ההתקנים המשמשים את מפעיל המערכת . ניתן לחלק את ממשקי המשתמש לשני סוגי התקנים – התקני קלט והתקני פלט . התקני קלט הם ההתקנים שבאמצעותם המשתמש מעביר מידע למערכת , לדוגמה : מפסק , לוח מקשים ועכבר . התקני פלט אלה הם התקנים המעבירים מידע אל המשתמש , לדוגמה : דפ"א , תצוגת -7מקטעים , תצוגת LCD ורמקול . את כל אחד מהתקני הקלט או הפלט ניתן לחבר ישירות , 8051-ל לפסים , או באחת משיטות ההרחבה של התקני קלט / פלט . איור – א 11 . 20 חיבור Pull Up ב– חיבור Pull Down

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר