עמוד:344

ב . אפשור הפסיקה 8255-ל נעשה באמצעות קביעת סיבית PC 4 לרמה . 1 כדי לאפשר זאת מבצעים פנייה לאוגר הבקרה . מילת הבקרה . 09 H ג . לא ניתן לחבר את יציאת הפסיקה ישירות 8051-ל כיוון שקו פסיקה זה פעיל ברמה 1 ואילו מבוא הפסיקה 8051-ב פעיל ברמה . 0 נדרש להשתמש בשער מהפך NOT כדי לתאם בין שני הרכיבים . ד . להלן תכנית בשפת : C + include < reg 51 . h > char xdata pa –at– 0 x 80 ; char xdata pb –at– 0 x 81 ; char xdata pc –at– 0 x 82 ; char xdata command –at– 0 x 83 ; char key ; void main () } תכנות רכיב command = 0 xBB ; // 8255 אפשור פסיקה חיצונית 1 ואפשור כולל IE = 0 x 84 ; // אפשור פסיקה ברכיב command = 0 x 09 ; // 8255 while ( 1 ); } שגרת פסיקה מבוא פסיקה חיצונית void int 1 () interrupt 2 // 1 { key = pa ; }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר