עמוד:343

באיור 11 . 19 מוצג מעגל עקרוני של חיבורי לוח המקשים לרכיב . 8255 במוצאי לוח המקשים בהדקים R 5-R 0 מתקבל קוד המקש שנלחץ . המקש SHIFT CONTROL משמש לזיהוי מצב המקשים המיוחדים . קבוצה A כוללת את מפתח , PA ואת ההדקים . PC 4-PC 7 PC 3 מוצא פסיקת PC 4 , INTRA מבוא PC 5-ו STBA מוצא . IBFA מחברים את מוצא פסיקת INTRA למבוא פסיקה . 8051-ב INT 1 א . רשמו את מילת הבקרה המתאימה . ב . כתבו את הפקודה לאפשור את הפסיקה עבור קבוצה . A ג . האם ניתן לחבר ישירות את מוצא בקשת הפסיקה ? 8051-ל INTRA ד . כתבו שגרת פסיקה הקולטת תו מלוח המקשים ומאחסנת אותו במשתנה הגלובלי . key פתרון : א . קבוצה A פועלת ב " נוהל לחיצת-יד " – אופן פעולה PA . 1 מוגדר כמפתח קלט . כמן כן שתי הסיביות PC 7 , PC 6 שאינן משתתפות ב " נוהל לחיצת-יד " מוגדרות אף הן כקלט . PC 3 משמש למוצא הפסיקה ( למעשה שייך לקבוצה . ( B קבוצה B אינה בשימוש ומוגדרת באופן פעולה – 0 קלט-פלט פשוט . מפתחי קבוצה PB : B ו- PC-Lower מוגדרים כקלט . מלת הבקרה . BBH איור 11 . 19 חיבור לוח מקשים " ב 8255-ל נוהל לחיצת-יד "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר