עמוד:341

מילת בקרה לשליטה בסיביות PC פרט לפנייה רגילה למפתח PC ניתן לפנות לכל אחת מן הסיביות שלו בנפרד על מנת לקבוע את הסיבית 0-ל או לקבוע אותה . 1-ל פנייה זו מתבצעת באמצעות שימוש באוגר הבקרה כאשר הסיבית השמינית היא בעלת ערך . 0 דוגמה 11 . 10 חיבור 8051-ל 8255 לשם הפעלת דפ " א כדי להרחיב את מספר המפתחים 8051-ב חיברו רכיב 8255 למרחב הזיכרון החיצוני בכתובתו . 103 H-100 H מפתחי 8255-ה חוברו כמפתחי פלט . לכל אחד מן המפתחים מחוברים דפ"א ונגד מתאים , כך שהרמה הלוגית 1 מפעילה אותם . א . רשמו את מילת בקרה הדרושה ל- . 8255 ב . רשמו הוראה בשפת-סף לתכנות הרכיב . ג . רשמו הוראה בשפת C להדלקת נוריות מפתח PA ולכיבוי הנוריות במפתחים . PC-ו PB פתרון : א . כיוון שמחברים נוריות לכל המפתחים , אופן הפעולה המתאים הוא קלט / פלט פשוט . חיבור הנוריות למפתחים מגדיר אותם כפלט ולכן נציב לכל מפתח את הערך 0 כדי לציין הגדרת פלט . מילת הבקרה המתקבלת היא . 80 H

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר