עמוד:340

תכנות הרכיב תכנות הרכיב נעשה באמצעות קביעת מצב הסיביות במילת הבקרה הבאה : בטבלה 11 . 5 מוצגים שמות ההדקים של הרכיב ותפקידם : טבלה 11 . 4 שמות ההדקים ותפקידם איור 11 . 18 מצב אותות הבקרה בתהליך שידור המידע באופן 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר