עמוד:339

פעולת פלט באופן פעולה 1 באיור 11 . 17 מתוארים הרכיב והדקיו בעת פעולתו כמפתח פלט מבוקר באופן . 1 להלן תיאור הדקי הרכיב ותפקידם : ערוץ המידע ברוחב של שמונה סיביות : PA או . PB – ACK אות מבוא בקרה המתקבל מן המקלט המציין כי קיים מידע נקלט . – OBF אות מוצא המציין כי חוצץ הפלט מלא . Output Buffer Full – – INTR אות מוצא הפעיל כאשר חוצץ הפלט פנוי והסיבית הפנימית . INTE = 1 בעת כתיבת נתון לערוץ הפלט קו WR יורד וגורם לקו הפסיקה INTR לרדת . כאשר מסתיים תהליך הכתיבה קו WR עולה לרמה גבוהה , המידע ננעל במוצא ערוץ הנתונים . ) PA , PB ( בעקבות נעילת המידע קו OBF יורד לרמה נמוכה ( פעילה , ( איתות למקלט כי קיים מידע זמין על הקווים . המקלט קורא את המידע ומחזיר למשדר אות אישור . ACK בעקבות האישור קו OBF עולה לרמה גבוהה ולאחר מכן עולה קו הפסיקה INTR לרמה גבוהה . תהליך זה מתואר באיור . 11 . 18 איור 11 . 17 תיאור ההדקים באופן פעולה - 1 פלט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר