עמוד:336

בטבלה 11 . 4 מוצגת טבלת האמת של הרכיב להלן תיאור מבנה הרכיב ואופן פעולתו : מפתחים לרכיב שלושה מפתחים . PC-ו PA , PB המפתחים מתחלקים לשתי קבוצות : קבוצה ) Group A ( A הכוללת את מפתח PA ומחציתו הגבוה ) Upper ( של מפתח PC ;) PC 4 | ש | PC 7 ( קבוצה ) Group B ( B הכוללת את מפתח PB ומחציתו הנמוכה ) Lower ( של מפתח . ) PC 0 | ש | PC 3 ( PC ניתן להפעיל כל אחת מן הקבוצות בכמה אופנים . לקבוצה A שלושה אופני פעולה , ולקבוצה B שני אופני פעולה . כל אחד מן המפתחים Upper , PA , PB , PC ו- Lower ניתן להגדרה כמפתח קלט או כפלט . אופן פעולה – 0 מפתח קלט / פלט פשוט ( Simple IO ) באופן פעולה זה מוגדרים שני מפתחים ברוחב של שמונה סיביות ) PA , PB ( ושני מפתחים ברוחב של ארבע סיביות . ) PC-UPPER , PC-LOWER ( כל מפתח יכול לפעול כמפתח קלט או פלט . בשיטה זו המידע נשלח , או מתקבל , ללא אישור קבלה מהיעד . טבלה 11 . 4 טבלת האמת של הרכיב PPI 8255

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר