עמוד:333

שאלה 1111 הסבירו אם ניתן להשתמש באותה הכתובת עבור התקן הקלט ועבור התקן הפלט . שאלה 1111 כתבו הוראות בשפת-סף להצגת הערך המספרי 02 בקוד בינארי בתצוגת נוריות הדפ"א , כמתואר באיור . 11 . 10 כתובת ההתקן היא . 100 H הפעלת הדפ"א היא ברמה . 0 שאלה 1111 כתבו תכנית בשפת C המציגה בתצוגת נוריות הדפ"א , במעגל שבאיור , 11 . 10 את המספרים 0-מ עד . 022 בין הצגה אחת לשנייה תוסף השהיה של כרבע שנייה . כתובת ההתקן היא . 200 H דוגמה 11 . 8 הוצאת מידע למפתחי פלט כתבו סדרת הוראות בשפת-סף המוציאה למפתחי הפלט המתוארים באיור 11 . 13 את הערכים : . CDH-ו 17 H , 39 H פתרון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר