עמוד:332

בשפת C מכריזים על שני משתנים במרחב הזיכרון החיצוני ( xdata ) על-פי כתובתם . בתכנית הראשית מציבים את המשתנה sws במשתנה . leds בשפת-סף קוראים נתון ממרחב הזיכרון החיצוני , באמצעות האוגר , DPTR וכותבים נתון אל המרחב החיצוני . דרך ב ' כיוון שכתובות ההתקנים ממופות 256-ל הבתים הראשונים של הזיכרון החיצוני , נוכל להשתמש בפנייה למרחב הזיכרון החיצוני באמצעות כתובת ברוחב שמונה סיביות במקום בכתובת של 16 סיביות . בשפת , C כאשר מכריזים על משתנים עם מאפיין pdata במקום עם , xdata פונים למרחב הזיכרון החיצוני שגודלו 256 ומתחיל בכתובת . 0 בשפת-סף נשתמש באוגר R 0 ( ניתן להשתמש גם ( R 1-ב במקום באוגר . DPTR

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר