עמוד:330

באיור 11 . 11 מוצגת הרחבה של מפתח פלט אחד , , P 1 לשלושה מפתחי פלט . שלושה הדקים P 3 . 0 , P 3 . 1 , P 3 . 2 משמשים לפעולת הנעילה . שימוש בחוצץ כמפתח קלט כדי לחבר את הרכיב לפסי , 8051-ה נדרש להקצות לרכיב כתובת במרחב הכתובות של הזיכרון החיצוני כפי שנעשה בעת חיבור רכיבי זיכרון . קו בחירה לרכיב מתקבל ממערכת פענוח הכתובות . לקו הבחירה מוסיפים את קו הקריאה RD של . 8051-ה החוצץ נועד להפריד בין התקן הקלט ובין המיקרו-בקר . ההפרדה באה לידי ביטוי בעכבה הגבוהה Z שמספק החוצץ . חיבור ישיר , ללא חוצץ , של התקן קלט לפס הנתונים גורם לאילוצי רמות לוגיות בפס . רמות לוגיות אלה משבשות את פעילותו התקינה של 8051-ה ועלולות לגרום לנזקים במערכת . על מנת לקרוא מהתקן הקלט , מפעילים את מבוא הבקרה של החוצץ . הפעלת החוצץ גורמת להעברת המידע מהתקן הקלט אל . 8051-ה באיור 11 . 12 מתוארת מערכת שבה חוצץ משמש כמפתח קלט לקריאת מצבם של שמונה מפסקים . מפסק פתוח , 1 – מפסק סגור . 0 – איור 11 . 12 חוצץ כהתקן קלט במרחב הזיכרון החיצוני איור 11 . 11 חיבור ישיר של שלושה נועלים למפתח פלט יחיד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר