עמוד:329

שימוש בנועל כמפתח פלט הנועל הוא רכיב זיכרון המורכב משמונה . D-FF כיוון שהמידע השמור במוצאי רכיב זה זמין , ניתן להפעיל באמצעות הרכיב התקני חומרה המחוברים לו . כדי שלרכיבי החומרה יחוברו אותות קבועים , 0 או , 1 מוצאי הרכיב מאופשרים באופן קבוע . אפשור המוצאים נעשה באמצעות חיבור 0 למבוא OE של הרכיב . באמצעות המבוא LE מתבצעת הבקרה על עברת המידע לנועל . כדי לחבר את הרכיב לפסי 8051-ה נדרש להקצות לרכיב כתובת במרחב הכתובות של הזיכרון החיצוני , בדומה להקצאה המתבצעת בעת חיבור רכיבי זיכרון . קו בחירת הרכיב מתקבל ממערכת פענוח הכתובות . לקו הבחירה מוסיפים את קו הכתיבה WR של . 8051-ה באיור 11 . 10 מסורטטת מערכת שבה מותקן נועל כמפתח פלט המשמש להפעלת שמונה דפ"א . הפעלת הנורית מתבצעת ברמה . 0 שיטה אחרת לחיבור הנועל היא חיבור ישיר לאחד ממפתחי המיקרו-בקר . בשיטה זו , אחת מסיביות מפתח אחר תבצע את פעולת הנעילה . מובן שחיבור כזה אינו יעיל אם מדובר בחיבור נועל יחיד . ולכן , שימוש בשיטה זו יהיה כאשר למפתח אחד מחוברים כמה נועלים או חוצצים . איור 11 . 10 נועל כהתקן פלט במרחב הזיכרון החיצוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר