עמוד:327

נועל 74373 באיור 11 . 8 מוצג תרשים ההדקים של . 74373 הרכיב 74373 מורכב משמונה D . FF בעלי שעון משותף LE הפעיל ברמה גבוהה . כל אחד מהדקי המוצא של הנועל מחובר דרך חוצץ . בקרת המוצא מתבצעת במקביל לכל המוצאים באמצעות ההדק . OE טבלת האמת של הרכיב מוצגת בטבלה . 11 . 2 להלן הסברים לפעולת הנועל : כאשר , LE = 1 הנועל נמצא במצב "שקוף . " הנעילה מתבצעת כאשר LE עובר – Z . 0-ל 1-מ עכבה גבוהה ( מצב שלישי – N . C . ( אין שינוי . – Q › in › מוצא D . FF לפני החוצץ . מידע מופיע במוצא רק כאשר החוצץ מאופשר . i טבלה 11 . 2 טבלת אמת של 74373 איור 11 . 8 תרשים הדקים של 74373

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר