עמוד:325

. A 15 › A 2 , A 14 › A 1 , A 13 › A 0 המוצאים O 2-ו O 1 של רכיב PROM-ה משמשים כקווי הבחירה של רכיבי הזיכרון CS 2-ו CS 1 בהתאמה . בטבלה הבאה מוצגים מצבי המוצאים של PROM-ה כתלות במצב קווי הכתובות המחוברים לרכיב . העמודה הימנית בטבלה מציינת את הערכים שייצרבו . PROM-ב ה . מימוש באמצעות מפענח : חיבור הדקי המעבד למבואות המפענח באופן הזה A 15 ›› A , A 14 › B , A 13 › C : מאפשר שימוש במוצאים Y 1-ו Y 0 עבור רכיב הזיכרון הראשון , ובמוצא n עבור רכיב הזיכרון השני . כיוון שלרכיב הזיכרון הראשון הוקצו שתי מוצאים במפענח , דרוש רכיב שיחבר את שתי המוצאים למוצא אחד . הרכיב המתאים הוא שער . AND

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר