עמוד:324

דוגמה 11 . 6 מיפוי רכיבי זיכרון בשתי שיטות נתונים שני רכיבי זיכרון מסוג RAM בגודל . 8 kB-ו 16 kB רכיב הזיכרון בגודל 16 kB מופה החל מכתובת . 0 רכיב הזיכרון השני מופה מיד לאחר הרכיב הראשון . א . רשמו את טבלת כתובות לרכיבי הזיכרון . ב . רשמו את טבלת המיפוי לרכיבי הזיכרון . ג . רשמו את הפונקציות הלוגית לבחירה של רכיבי זיכרון . ד . ממשו את הפונקציות שרשמתם בסעיף ג' באמצעות PROM בגודל של שמונה בתים . ה . ממשו שוב את הפונקציות באמצעות מפענח 74138 ושערים נוספים לפי הצורך . פתרון : א . טבלת כתובות : ב . טבלת מיפוי : ניתן לראות בטבלה כי לרכיב הזיכרון הראשון ישנם שני קווי כתובת שאינם מחוברים אליו , ואילו לרכיב הזיכרון השני – שלושה קווים שאינם מחוברים . ג . פונקציות בחירת הרכיבים : לרכיב זיכרון CS › A 15 › A 14 : 1 לרכיב זיכרון CS › A 15 › A 14 › A 13 : 2 ד . מימוש באמצעות : PROM PROM-ל שלושה קווי כתובת A 2 , A 1 , A 0 ושמונה מוצאי נתונים . D 7 , ... , D 0 לקווי מחברים את קווי הכתובת של 8051-ה לקווי הכתובת של PROM-ה באופן הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר