עמוד:323

באיור 11 . 6 מתוארים החיבורים בין הפסים ורכיבי הזיכרון . מימוש קו בחירה באמצעות PROM ניתן לממש פונקציה לוגית גם באמצעות רכיב זיכרון מסוג . PRORAMABLE ROM בשיטה זו קווי הכתובת של רכיב הזיכרון משמשים כמשתני הפונקציה הלוגית , וקווי הנתונים של רכיב הזיכרון משמשים כמוצא של הפונקציה / פונקציות הלוגיות . כאשר רכיב PROM " מחוק" כל סיביות תאי הזיכרון שלו מכילות את הערך . 1 תהליך הכתיבה לרכיב הזיכרון , הנקרא צריבה , משנה את ערכן של חלק מן הסיביות . 0-ל תכונה זו של רכיב הזיכרון עושה אותו מתאים לשימוש במערכת פענוח שבה בחירה של רכיבים המחוברים מתבצעת באמצעות הרמה . 0 השימוש ברכיב PROM מאפשר גמישות גדולה יותר במימוש מערכת הפענוח לעומת מימושה באמצעות שערים או מפענחים . בשתי שיטות אלה החומרה קשיחה וכל שינוי דורש החלפת / הוספת רכיבים למערכת . כאשר משתמשים PROM-ב נדרש רק לתכנת מחדש את הרכיב כדי לשנות את מערכת הפענוח . כמו כן , ניתן לנצל את אפשרות התכנות ולהקצות לכל רכיב יותר מתא זיכרון אחד . איור 11 . 6 חיבור רכיבי זיכרון לפסים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר