עמוד:322

באיור 11 . 5 מוצג תרשים ההדקים של הרכיב . 6264 דוגמה 11 . 5 מעגל לחיבור התקני זיכרון 8051-ל סרטטו מעגל עקרוני של חיבור רכיבי הזיכרון בדוגמה 11 . 4 לפסי . 8051-ה על הסרטוט לכלול את מערכת הפענוח ואת קווי הקריאה והכתיבה של . 8051-ה פתרון : מערכת הפסים שנסרטט תהיה זו הנוצרת לאחר ההפרדה בין פס הכתובות לפס הנתונים כפי שהוצג בסעיף . 11 . 1 את קווי הכתובות A 12 .. A 0 של רכיב הזיכרון מחברים ישירות לקווים A 12 .. A 0 בפס הכתובות . את קווי הנתונים D 7 .. D 0 של רכיבי הזיכרון מחברים לפס הנתונים , ואת קווי הקריאה , , OE והכתיבה , , WE של רכיבי הזיכרון , מחברים לקווי הקריאה RD ולקווי הכתיבה WR של . 8051-ה קווי הבחירה CS 1 , CS 2 של רכיבי הזיכרון מתקבלים מן ההדקים Y 0 , Y 1 של מערכת הפענוח המבוססת על המפענח . 74138 איור 11 . 5 הדקי רכיב הזיכרון 6264 RAM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר