עמוד:321

באיור 11 . 4 מסורטט אופן החיבור הדרוש של המפענח . רכיב זיכרון 6264 רכיב הזיכרון המתואר באיור 11 . 5 הוא STATIC RAM בגודל . 8 kB לרכיב 13 מבואות לכתובת ושמונה קווי נתונים . לרכיב שני הדקי קו בחירה ; האחד פעיל ברמה נמוכה , 0 – והאחר ברמה גבוהה . 1 – כידוע , רכיב זיכרון מסוג RAM הוא רכיב שניתן לקרוא ממנו ולכתוב בו . לרכיב שני הדקי הבקרה : , OE המשמש לקריאה , , WE-ו המשמש לכתיבה . בטבלה 11 . 1 נתונה טבלת האמת של הדקי הבקרה ברכיב . 6264 טבלה 11 . 1 טבלת האמת של הדקי הבקרה ברכיב 6264 איור 11 . 4 מימוש מערכת פענוח באמצעות מפענח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר