עמוד:320

דוגמה 11 . 4 מימוש קווי בחירה באמצעות מפענח ממשו את קווי הבחירה בדוגמה 11 . 3 באמצעות מפענח . 74138 פתרון : למפענח 74138 שלושה מבואות בקרה , , A , B , C ושלושה מבואות אפשור : ) Enable ( . E 1 , E 2 , E 3 כפי שניתן לראות בטבלת האמת התנאי ההכרחי להפעלת המפענח הוא ששלושת הדקי האפשור יהיו במצבם הפעיל : . E 1 = 1 , E 2 = 0 , E 3 = 0 עבור כל צירוף בינארי במבואות הרכיב רק מוצא אחד בלבד נמצא במצב פעיל . 0 – שימו לב להתאמה בין צירוף ערכי המבואות ובין קו המוצא הפעיל . קווי המעבד המשמשים כקו הבחירה עבור כל רכיב הם : רכיב A 15 = A 14 = A 13 = 0 1 הצירוף הבינארי מייצג את הערך המספרי . 0 רכיב A 15 = A 14 = 0 , A 13 = 1 : 1 הצירוף הבינארי מייצג את הערך המספרי . 1 חיבור הדקי המעבד למבואות המפענח ייעשה באופן הזה : A 15 › A , A 14 › B , A 13 › C המאפשר שימוש במוצא Y 0 עבור רכיב הזיכרון הראשון , ובמוצא Y 1 עבור רכיב הזיכרון השני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר